Het Repair Café helpt de afvalberg te verkleinen. Bezoekers leren er dat herstellen leuker is, dan weggooien. Zo draagt het Repair Café bij tot de mentaliteitsverandering, die nodig is om mensen warm te maken voor een duurzame samenleving.

Het Repair Café is ook een sociaal evenement: buurtbewoners ontmoeten elkaar op een nieuwe, verrassende manier. Dat leidt tot leuke contacten en het bevordert de sociale cohesie.

Repair Café - Weggooien? Mooi niet!

Wat is een Repair Café?

Repair Cafés zijn gratis bijeenkomsten, waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen.

Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels en zelfs fietsen en computers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden,… aan de slag. In het Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.

En op Fiesta Solar?

Repair Café Fiesta Solar beperkt zich bij deze editie tot ‘klein Huishoudelijk electro’. Materiaal en know-how zullen aanwezig zijn. Breng je kapotte toestellen mee naar de reparateurs, dan krijgt het op Fiesta Solar een tweede leven!

There is no such things as waste

only stuff in the wrong place

REFUSE – REDUCE – REUSE – REPAIR – RECYCLE!

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

vzw BISZvzw BISZvzw BISZvzw BISZvzw BISZvzw BISZ